Description

60 piece platter                                                                              

Smoked eggplant, bruschetta, dukkha nut spice                                                

Spiced pumpkin, cucumber cup, tomato salsa                                                

Zucchini, pumpkin & quinoa fritter, citrus vegan yogurt